Suomen Geoenergiakeskus

on geoenergia-alalla toimivien yhdistysten, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen vapaamuotoinen yhteisö. Geologian tutkimuskeskus GTK:n, Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry SULPU:n ja Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry Poratek:in yhteistyönä perustetun yhteisön tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä vuoropuhelua Suomessa alan liiketoiminnan edistämiseksi. Geoenergiakeskuksen tärkeimpiä tehtäviä on tiedon jakaminen mm. nettisivujen, some-kanavien ja erilaisten tilaisuuksien kautta.

GTK, SULPU ja Poratek kutsuvat Suomen Geoenergiakeskuksen toimintaan mukaan geoenergia-alaan liittyviä yhdistyksiä ja organisaatioita sekä geoenergiatutkimusta tekeviä yliopistoja ja korkeakouluja!

Geoenergiakeskus kokoaa yhteen alan tutkimustuloksia ja julkaisuja ja tarjoaa tietoa geoenergian koulutuksista ja muista tilaisuuksista. Keskustelufoorumeissa alan toimijan pääsevät saman pöydän ääreen keskustelemaan geoenergian ajankohtaisista haasteista ja saavutuksista. Kansainvälistä geoenergia-alan yhteistyötä tehdään mm. Pohjoismaisten geoenergiakeskusten kanssa sekä IEA:n ohjelmien kautta.

Suomen Geoenergiakeskuksen tehtäviä ovat:

  1. Geoenergia-alan liiketoiminnan tukeminen ja edistäminen
  2. Geoenergiatiedon jakaminen
  3. Kouluttaminen
  4. Pohjoismaisen geoenergiayhteistyön edistäminen
  5. Eurooppalaisen geoenergiayhteistyön edistäminen

Kumppanit:

gtk logo

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen ja niiden kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Asiakaslähtöinen toimintamme luo ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua.

GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio. GTK:laisia on n. 420 ja toimintamme on valtakunnallista ja kansainvälisesti aktiivista.
www.gtk.fi

Poratek ‒ Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry

Poratek on kaivonporausurakoitsijoiden etujärjestö, joka  yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittää porausalaa. Yhdistys kouluttaa urakoitsijoita ja edistää alan laatustandardeja. Suomen Kaivonporausurakoitsijat r.y. – Finlands Brunnsborrningsentreprenörer r.t. – perustettiin vuonna 1995. Vuonna 2002 rekisteröitiin tavaramerkki Poratek.

Poratekissa yhdistyy sen jäsenistön laaja-alainen  ammattitaito ja vuosien porauskokemus. Poratek-urakoitsijat ovat erikoistuneet normipora- ja normienergiakaivojen porauksiin. Sen lisäksi jäsenurakoitsijoiltamme löytyy vahvaa kokemusta porapaalutuksista, ankkurointiporauksista sekä vaativista erikoisporauksista.
www.poratek.fi

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Tarkoituksensa toteuttamisen välineeksi yhdistys luo vision alan kehityksestä ja laatii strategian vision toteutumisen varmistamiseksi. Sekä vision että strategian toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarkennetaan tarpeen mukaan.
www.sulpu.fi