Loading...

Geoenergiakeskus tietopankkina

Suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä tutkimuskeskuksissa tehdään korkeatasoista geoenergia-alan tutkimusta. Geoenergiakeskus haluaa tuoda tutkimustuloksia esille, jotta ne löytäisivät tiensä kiinnostuneiden silmille ja hyötykäyttöön alalla. Sivulta löydät tietoa geoenergiakartoista ja -karttapalveluista sekä kotimaisesta alan kirjallisuudesta .

Kartat ja karttapalvelimet

Geologian tutkimuskeskus GTK on julkaissut koko Suomen geoenergiapotentiaalikartan, joka kuvaa energiakaivoista saatavan geoenergian aluekohtaisen potentiaalin eli saatavuuden ja vaihtelun Suomessa. Geoenergiapotentiaalikartta on laadittu perustuen kolmeen tekijään: kivilajin lämmönjohtavuuteen, maapeitteen paksuuteen ja maanpinnan keskilämpötilaan. Geoenergiapotentiaali 1:1 000 000 on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja se kuvaa potentiaalia sanallisesti. Kartasta erottuu erityisesti geoenergiapotentiaalin ero Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, joka johtuu pääosin lämpötilaerosta maankamarassa. Maantieteellinen sijainti pitäisi huomioida myös energiakaivojen mitoituksessa, koska sen vaikutus voi olla useita kymmeniä metrejä yksittäisen kaivon syvyyteen.

Geoenergiapotentiaali 1: 1 000 000 karttaa ei ole tarkoitettu alueelliseen eikä kohteelliseen tarkasteluun. Kartta on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen energiakaivoista saatavan geoenergiapotentiaalin vaihtelusta. Geoenergiapotentiaalikartan tieto on pieneen mittakaavaan yleistettyä ja keskiarvoistettua tietoa. Kartan pienin kuviokoko on 25 hehtaaria. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä

Myös maamme pohjavesien energiapotentiaalista on laadittu vastaavanlainen karttaesitys. Pohjaveden energiapotentiaalikartta osoittaa kultakin kaavoitetulta pohjavesialueelta kestävästi hyödynnettävissä olevan lämmitystehon ja sen vaihtelun Suomessa. Aineisto on laadittu perustuen Suomen matalapohjavesien vuosien 2000–2017 keskilämpötiloihin ja kaavoitettujen pohjavesialueiden antoisuusarvioon. Suomen luokiteltujen pohjavesialueiden yhteenlaskettu teoreettinen lämmitysteho on noin 110 MW. Aineisto on tarkoitettu kunnallisen mittakaavan tarkasteluun ja sen tarkoituksena on tunnistaa pohjaveden sisältämä energiapotentiaali. Aineiston toivotaan siten vaikuttavan pohjavesienergian hyödyntämisen kasvuun Suomessa. Aineisto auttaa huomioimaan pohjavesienergian käyttömahdollisuudet muun muassa kaavoitusalueiden ja energiaverkkojen kehittämissuunnittelussa.

GTK:n Maankamara -karttapalvelussa on koko maata kattavaa geologista kartta-aineistoa. Se sisältää myös yksityiskohtaisempia tietoja paikallisista pohjaveden energiapotentiaaleista.
Ohisesta linkistä pääset tarkastelemaan geoenergiapotentiaalin karttatasoja.
Karttapalveluun >>>

Geonenergiapotentiaalikartta

Suomen geoenergiapotentiaalikartta.
Suurenna kartta klikkaamalla.

Pohjaveden energiapotentiaali

Suomen pohjavesien energiapotentiaalikartta.
Suurenna kartta klikkaamalla.

Esimerkki geoenergiapotentiaalikartasta

Alan kirjallisuutta

Ohessa on luetteloitu alaan liittyviä suomalaisia opinnäytetöitä sekä tieteellisiä artikkeleita. Muita alan tärkeitä julkaisuja on mm. Ympäristöministeriön julkaisema Energiakaivo-opas (2013), jossa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa.

Lista ei ole täydellinen. Voit antaa vinkin listalle kuuluvasta julkaisusta Yhteystiedot -sivun lomakkeella tai sähköpostitse: geoenergia(at)gtk.fi.

Opinnäytetyöt

Arola, Teppo: Groundwater as an energy resource in Finland.
Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2015.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1344-3

Buss, Mia: Kaupunkialueiden pohjaveden lämpöenergian hyödyntämispotentiaali Suomessa – Esimerkkinä Lohja ja Turku.
Pro gradu, Helsingin yliopisto 2014.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251784

Caballero Hernández, Enrique: In situ experimentation and numerical model validation of thermal flow in shallow crystalline rock, Otaniemi case.
Pro gradu, Aalto yliopisto 2017.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201712188006

Hirvonen, Janne: Towards zero energy communities: Increasing local and renewable energy utilization in buildings through shared energy generation and storage.
Väitöskirja, Aalto yliopisto 2017.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7451-1

Kekkonen, Siru: Hiedanrannan alueellinen energiaselvitys.
Diplomityö, Aalto yliopisto 2017
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201711277738

Kouvo, Joonas: Pohjaveden hyödyntäminen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä Suomessa : Lahden seudun alueellinen tarkastelu.
Insinöörityö, Lahden AMK 2017.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801011006

Lauttamäki, Ville: Geoenergia kiinteistöjen lämmitysratkaisujen markkinoilla Suomessa energiakriisien ajoista 2030-luvulle.
Väitöskirja, Turun yliopisto 2018.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7234-0

Niemelä, Tuomo: Cost-optimal renovation of residential, educational and office buildings in Finnish climate toward nearly zero-energy buildings.
Väitöskirja, Aalto yliopisto 2018.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7814-4

Oksanen, Henri: Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.
Diplomityö, Aalto yliopisto 2015.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501301818

Piipponen, Kaiu: Enhanced Geothermal Systems: Modelling Heat and Mass Transfer in Fractured Crystalline Rock.
Pro gradu, Helsingin yliopisto 2017.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252532

Ranta-Korpi, Matias: Aurinko- ja ilmalämmön hyödyntäminen maalämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantamisessa.
Diplomityö, Aalto yliopisto 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201809034861

Tieteelliset artikkelit

Hakala, Petri ; Martinkauppi, Annu ; Martinkauppi, Ilkka ; Leppäharju, Nina; Korhonen, Kimmo: Evaluation of the Distributed Thermal Response Test (DTRT): Nupurinkartano as a case study
Geologian tutkimuskeskus: Tutkimusraportti – Report of Investigation 2014.
https://hakku.gtk.fi;
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_211.pdf

Häkämies, Suvi (Editor); Hirvonen, Jussi ; Jokisalo, Juha ; Knuuti, Antti ; Kosonen, Risto ; Niemelä, Tuomo ; Paiho, Satu ; Pulakka, Sakari: Heat pumps in energy and cost efficient nearly zero energy buildings in Finland.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy: VTT Technology 2015.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T235.pdf

Janiszewski, Mateusz; Hernandez, Enrique Caballero; Siren, Topias; Uotinen, Lauri; Kukkonen, Ilmo; Rinne, Mikael: In Situ Experiment and Numerical Model Validation of a Borehole Heat Exchanger in Shallow Hard Crystalline Rock.
Helsingin yliopisto: Energies 2018.
http://hdl.handle.net/10138/236733

Lauttamäki, Ville ; Kallio, Jarmo: Geoenergiasta liiketoimintaa: perusteluja geoenergian hyödyntämiselle erilaisissa rakennuskohteissa. Summary: Business from shallow geothermal energy sources: motives for using shallow geothermal energy in various building projects.
Geologian tutkimuskeskus: Tutkimusraportti – Report of Investigation 2013.
https://hakku.gtk.fi;
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_206.pdf

Leary, Peter; Malin, Peter; Saarno, Tero; Kukkonen, Ilmo: Prospects for Assessing Enhanced Geothermal System (EGS) Basement Rock Flow Stimulation by Wellbore Temperature Data.
Helsingin yliopisto: Subtle energies & energy medicine 2017.
http://hdl.handle.net/10138/230876

Majuri, Pirjo: Technologies and environmental impacts of ground heat exchangers in Finland.
Geothermics 2017.
https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2017.08.010

Majuri, Pirjo: Ground source heat pumps and environmental policy – The Finnish practitioner’s point of view.
Journal of Cleaner Production 2016.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.017

Laitinen, Ari; Sivula, Timo Mikael; Jokisalo, Juha; Kosonen, Risto: Computational and experimental performance analysis of a novel method for heating of domestic hot water with a ground source heat pump system.
Energy and Buildings 2018.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.12.017

Paiho, Satu; Pulakka, Sakari; Knuuti, Antti: Life-cycle cost analyses of heat pump concepts for Finnish new nearly zero energy residential buildings.
Energy and Buildings 2017.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.06.034

Muut julkaisut

Energiakaivo-opas
Ympäristöministeriö 2013.
http://hdl.handle.net/10138/40953